Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2013

Mooonroe
6837 776c 500
Reposted byemma777Complicated92bloodywristsshameonyoubitchzoouMartwa13wujcioBathope24stonerrTigerletransfuzja-bezimienna23nieec0ffeebellabellatytekmodalnanotyourstrawberry

September 19 2012

Mooonroe
I przychodzi taki dzień ,w którym wszystko przypomina Ciebie.
— kurwa.
Reposted fromsilla silla viaIlosemysenses Ilosemysenses

September 18 2012

Mooonroe
7808 14a4
Reposted fromhandsomes handsomes viaPaniRobinson PaniRobinson
Mooonroe
Nikt nie zabronił nam marzeń, ale nikt nie obiecał ich spełnienia.
Mooonroe
Nie jestem idealna, popełniam błędy, krzywdzę ludzi, ale kiedy mówię "przepraszam" lub "kocham" mówię serio.
Reposted fromvertige vertige viayourheartbeat yourheartbeat
Mooonroe
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaDominique7 Dominique7
Mooonroe
Prostych słów się boi największy nawet twardziel, proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej..
— T.LOVE
Reposted fromkatalama katalama viaPaniRobinson PaniRobinson
Mooonroe
Jedno co jest pewne, nigdy nie zapomnę.
Nie da się tak łatwo wymazać tych wspomnień.
— Gucio
Reposted fromkonwalia konwalia viaDominique7 Dominique7
Mooonroe

Nie pozwól nigdy, aby ktoś kto przychodzi do Ciebie, odszedł nie stawszy się lepszym i radosnym.

Reposted fromkonwalia konwalia viaDominique7 Dominique7
Mooonroe

To, że nieraz jest źle nie oznacza przecież końca, warto iść do przodu choćby po jeden dotyk słońca.

Reposted fromkonwalia konwalia viaDominique7 Dominique7
Mooonroe
9295 bb18
Reposted fromlucyharmon lucyharmon viaiwish iwish
Mooonroe
   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaDominique7 Dominique7
Mooonroe
9455 afa6
Reposted fromletshavesex letshavesex viaiwish iwish
Mooonroe
Nie można dawać adresu swojej zupy nikomu. Zupa jest zbyt intymna, ukazujemy tam swoje słabośći i rzeczy których się boimy. Nie można
— Nikomu...
Mooonroe

„Nie skreślaj mnie ze spisu pilnych marzeń, nie skreślaj mnie na liście do zachwytu. 
Nie skreślaj mnie, podkreślaj mnie.”

— Mariusz Lubomski
Reposted fromunr-eal unr-eal viaDominique7 Dominique7
Mooonroe
7354 16bb
Reposted frompequento pequento via3kasiula3 3kasiula3
Mooonroe
Jestem ciekawa jak byś zareagował, gdybyś odebrał telefon i dowiedział się że mnie już nie ma.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viadoubleespresso doubleespresso
Mooonroe
- co mam zrobić, żebyś wreszcie była szczęśliwa ?!
- po prostu bądź.
- tylko tyle ?
- aż tyle..
— moje.
Reposted fromrapolga rapolga viaDominique7 Dominique7
Mooonroe
8645 3de1
Reposted fromsummerkiss summerkiss viavanityhooker vanityhooker
Mooonroe
Uwaga tam są Rotawirusy!
A co one robią?
Śpiewają kurwa - "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
— Suchar z rana jak śmietana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl