Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2012

Mooonroe
Wystarczysz tylko Ty !
Więcej nic nie liczy się.
Jesteś jak ciepła krew
Tak potrzebuje Cię !!!
— <3
Reposted bypermanentnatalianayouaresonaivechodzobejmijmniedokrwi
Mooonroe
Teraz mam Ciebie i wierze w to, że w końcu nam wyjdzie !
— Mooonroe
Reposted bypermanentgdysiemialoszczescienelsoneksyrenasonjjashameonyoubitchzytacrazygirlAnneBonnydoopetastewords
Mooonroe
Głupie uczucie, kiedy leżysz z nim a myślisz jak to było z tamtym. I jeszcze ta cholerna świadomość, że to już nie wróci.
— Mooonroe
Reposted bymojbalagannastrychumoooyawiolonczelistkafirewalkwithmeonomatopeiczneparanojesewinglovergdysiemialoszczescieostatnia-melodianelsonekzytazapachsianamyinspirationcrazygirlbadbloodDorin11thesilenceofthealcoholicmalusiaakonwalianieradzeOtepionaxsamotnosciaalwayshappysonjjashameonyoubitchwetryagainred-trainersklodbelieve17unspokennnnmissbrodkadoopepalynkaczy-ty-to-ty
Mooonroe
Ty też masz takie momenty, w których zastanawiasz się czy to właśnie TEN ?
— Mooonroe
Reposted byhulagulayouwillneverfindmeczarnakotka22paulajnaaaonomatopeiczneparanojeeterniapermanentWrongwaymalusiaaimaginaryoneslivessonjjatrue-blue-woman
Mooonroe
5514 b417
Reposted fromkornea kornea via13-days 13-days
Mooonroe
Tyle jest sposobów, żeby kogoś zawieść.
— Jonathan Carroll
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viaWrongway Wrongway
Mooonroe
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— dessy.soup.io
Reposted fromdessy dessy viabakteryja bakteryja
Mooonroe
ich oddalenie jest jedyną i ostatnią szansą, aby zatęsknili za sobą i się w końcu odnaleźli.
Mooonroe
Są momenty w życiu, które chciałoby się zatrzymać na zawsze. A chociaż na trochę dłużej.
— Ira.
Reposted fromcytaty cytaty viabakteryja bakteryja
Mooonroe
Powinnam w końcu oduczyć się nawyku tęsknienia za ludźmi, dla których nic nie znaczę.
Reposted frommefir mefir viabakteryja bakteryja
Mooonroe
Każdy czeka na kogoś, kto już nigdy nie wróci.
Reposted fromlabellavita labellavita viabakteryja bakteryja
Mooonroe
jeśli można z kimś pomilczeć to można z nim robić wszystko
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viabakteryja bakteryja
Mooonroe
Nigdy nie żałuj znajomości z kimś, przez kogo byłeś chociaż przez chwilę szczęśliwy.
— ...
Mooonroe
jebane kilometry.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viabakteryja bakteryja
Mooonroe
po prostu jest mi przykro ,że to wszystko co kiedyś było ważne ,dziś już nie ma znaczenia.
Reposted fromsilla silla viabakteryja bakteryja
Mooonroe
mówienie komuś 'Kocham Cię' zobowiązuje...niesądzisz ? 
— nawet jeśli powiedziałeś to tylko dwa razy.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viagoniewicz goniewicz
Mooonroe
4582 48ad
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viazadaleko zadaleko
Mooonroe
Wybrałam Ciebie. Z jasnym umysłem, sercem i głową wybrałam Ciebie. Gdybym musiała zrobić to jeszcze raz, też zdecydowałabym się na Ciebie, bez wahania.
— gdybyś tylko wiedział.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj vianataliana nataliana
Mooonroe
7775 99fe
Reposted frombatgirl batgirl vianataliana nataliana
Mooonroe
   

Miłość ma Twój zapach.

— Janusz Radek
Reposted fromcrystalline crystalline viabadgirl badgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl